Postadres
Postbus 31097
6503 CB Nijmegen

Secretariaat en Sociëteit
Van Schaeck Mathonsingel 10
6512 AP Nijmegen
Tel: 024-3241691

Botenhuis
Oostkanaaldijk 1 (Voor routeplanners en TomTom: Vossendijk 125 en dan de dijk oprijden)
6534 AK Nijmegen.
Tel: 024-3566035

Bestuur
Voorzitter  –  voorzitter@nsrvphocas.nl
Vicevoorzitter  –  vicevoorzitter@nsrvphocas.nl
Secretaris  –  secretaris@nsrvphocas.nl
Penningmeester  –  penningmeester@nsrvphocas.nl
Commissaris Wedstrijdroeien  –  wedstrijd@nsrvphocas.nl
Commissaris Competitieroeien  –  competitie@nsrvphocas.nl
Penningmeester Sociëteit  –  societeit@nsrvphocas.nl
Commissaris Externe Betrekkingen  –  extern@nsrvphocas.nl
Commissaris Materiaal  –  materiaal@nsrvphocas.nl
Commissaris Botenhuis  –  botenhuis@nsrvphocas.nl

Bankrekening
NL24RABO0167854631

Kamer van Koophandel
40144547